Doprinosimo boljem institucionalnom položaju potrošača. Iniciramo donošenje i promene zakona. Sarađujemo sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

 

  • February 15, 2015 Projekti

    Finansijska edukacija potrošača

    "Kuda te vodi tvoj Novac" - podizanje svesti o značaju poznavanja finansijskih proizvoda

  • February 15, 2015 Projekti

    Generacija brze hrane

    APOS je u saradnji Consumer International učestvovao u realizaciji projekta pod nazivom Junk Food Generation