• February 25, 2017 Saveti

  Prava pacijenata kao potrošača

  Po podnošenju prigovora, savetnik pacijenata odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana , utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru. Pročitaj više »

 • October 21, 2015 Vesti

  Kada ti umesto cigle, taksa padne na glavu

  Ako se plaća neka republička taksa organu uprave, onda se dobije izvod ili prijava kao odgovarajući dokument za uzvrat.  A šta se dobija plaćanjem takozvanog poreza, iliti kako to zakon kaže - takse za TV pretplatu? Pročitaj više »

 • July 10, 2014 Saveti

  Travel Aplikacija

  Ova aplikacija pomaže potrošačima u svladavanju problematičnih situacija koje se mogu pojaviti za vreme odmora u inostranstvu

  Pročitaj više »