Jedinstveno glasilo Asocijacije Potrošača Srbije - APOS

Osnovan novembra 2006. godine kao mesečni časopis, a 2014. godine prerasta u interaktivni informativni portal sa redovno ažuriranim informacijama. U cilju tačnog i nezavisnog informisanja na sajtu APOS Potrošački Reporter nećete pronaći nikakve reklame. APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodnog saveza potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).   Za to su bile potrebne godine pregovaranja, dokazi o neutralnosti, etički kodeks, kapaciteti, transparentno finansiranje iz više donacija (jer jedan izvor ne dokazuje nezavisnost), informisanje bez reklama i slično. Članstvo u ICRT za nas znači podsticaj da ostanemo nezavisni i neutralni i isključivo na korist potrošača. Ovakav rad navikao nas je da budemo strogi prvo prema sebi i daje nam snagu da budemo temeljni u našim istraživanjima i beskompromisni u informisanju javnosti. APOS je prva, i jedina organizacija iz Srbije,  koje je deo međunarodne grupe potrošača u kojima su: Stiftung Warentest u Nemačkoj, Consumer Reports u SAD, Wich u Velikoj Britaniji, Test-Achats u Belgiji, Que choisir u Francuskoj, Dtest u Češkoj, Zveza Potrosnikov Slovenia (ZPS) i drugima koji ove usluge potrošima pružaju više decenija. 

 • February 16, 2015 O Nama

  O sajtu

  APOS Potrošački Reporter je jedinstveno glasilo Asocijacije Potrošača Srbije

 • December 31, 2014 O Nama

  APOS: Testovi Kvaliteta!

  APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodne organizacija potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).

 • September 17, 2014 O Nama

  O APOS-u / About APOS

  Asocijacija potrošača Srbije – APOS je savez organizacija osnovan u oktobru 2003. godine / Association of Consumers in Serbia - APOS is an independent, non-governmental organization established in 2003.

 • September 16, 2014 O Nama

  Misija i ciljevi

  Misija i ciljevi / Mission and Goals

 • September 15, 2014 O Nama

  Unutrašnja organizacija

  Struktura organizacije Saveza APOS

 • October 17, 2003 O Nama

  Članice APOS-a


  Asocijaciju potrošača Srbije - APOS čine 5 lokalnih organizacija potrošača