Kontaktirajte Nas

Asocijacija potrošača Srbije - APOS
Alekse Šantića 57/1
21000 Novi Sad

Ukoliko želite da podnesetežalbu protiv trgovca ili davaoca usluge, molimo Vas da Kliknete ovde

Ukoliko imate pitanja ili sugestije, kontaktirajte nas na: