thumb
Brošure

Kako kupovati?

September 20, 2015

 

U  APOS-ovoj edukativnoj brošuri "Kako kupovati?" možete pročitati stručne preporuke Asocijacije potrošača Srbije - APOS  kako da pametno kupujete, birate proizvode i dobijete najbolji mogući kvalitet za najpovoljniju cenu.

 

Preuzmi klikom na sliku