thumb
Brošure

Bezbednost hrane

June 22, 2015

 

Asocijacija potrošača Srbije - APOS  želi da tekstovima koji se nalaze u brošuri pomogne potrošačima u nutritivnom informisanju i obrazovanju kako bi u ogromnom broju prehrambenih proizvoda napravili siguran prehrambeni izbor i zaštitili svoje zdravlje.

 

Preuzmi klikom na sliku