Internet Brzinomer

Proverite brzinu Vašeg internet provajdera. Preporuka je da brzinu protoka proveravate jednom sedmično.
Najbolje je da to uradite između 17 i 23 časa. Vodite pisanu evidenciju o svom protoku ukoliko dođe do potrebe
da se požalite svom provajderu. Čak i kad promenite provajdera po istoriji brzine protoka možete proveriti da li
vam je pristup unapređen ili ne. Imajte na umu da kad proveravate brzinu uzmete u obzir i subjektivne okolnosti koje utiču,
na primer - Koliko je računara u vašem domu na istoj mreži, da li skidanja sadržaja utiče na protok i slično.